Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Apr 21, 2014

För några veckor sedan lanserades Windows Phone 8.1 på konferensen Build. Detta är en stor uppdatering och för att få hjälp att överblicka denna har jag i det här avsnitter av dev.cast bjudit in Peter Bryntesson och Andreas Hammar, båda med en gedigen erfarenhet av utveckling för Windows Phone.

LÄNKAR

En blogserie om Windows Phone 8.1 för utvecklare där både Andreas och Peter skriver.