Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Apr 14, 2014

Lars Danielsson ifrån Computer Sweden, en av de mest kända IT-journalisterna i Sverige, har jag intervjuat i det här avsnittet av Dev.Cast. Hur är det att vara grävande IT-journalist? Hur känns det att bli spammad av kommentarer när man säger att man inte gillar Windows 8's gränssnitt och annat spännande avhandlar vi.