Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Apr 8, 2014

Denna podcast består av tre intervjuer med deltagare ifrån Build. Först Tess Ferrandez, Jessica Engström och Cecilia Wirén, sedan Johan Lindfors och till slut Björn Eriksen.

Vad var det som lanserades och var mest coolt på konferensen, vilka sessioner är värda att se på och annat smått och gott.