Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Oct 17, 2016

Vad menas det med att Microsoft älskar Linux. Är det bara munväder eller finns det någon verklighet bakom det? Ett sätt att reda ut det är att se vad som verkligen görs med Linux inom Microsoft och det händer mycket.

I detta avsnitt intervjuar jag en svensk Microsoftanställd som är Linuxexpert, Alexander...


Oct 5, 2016

Det finns alltid en ny spännande databas runt hörnet som kan vara spännande att förstå om det kan fungera i någon lösning som man håller på att implementera.

I det här avsnittet skall vi prata om databasen Event Store, vilket är en databas som är speciellt designad för mönstret "Event Sourcing", vilket jag...