Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Mar 22, 2016

Jag kan ha fel, men jag upplever att Domändriven Design (DDD) är på väg tillbaka. Kanske på grund av Micro services eller av andra, för mig okända, skäl.

För att ta reda på detta har jag i det här avsnittet av Dev.Cast besökt Citerus, som bland annat har kurser inom DDD, för att träffa Dan Eidmark och...


Mar 15, 2016

I’m an old guy. I have been using Visual Studio for over 20 years. It started with Visual Basic 1.0. But now, a new editor has come into my life, Visual Studio Code. It’s a great editor in itself, but with extensions, support for many operating systems and debugging it is even greater.

In this episode I have invited...


Mar 8, 2016

För ett par år sedan intervjuade jag Wictor Wilén om Office365, i avsnitt 64 av Dev.Cast, och nu tycker jag att det är dags igen.

Vad har hänt sedan sist i den produkt som verkligen har gått före och sprängt gränserna för hur Microsoft levererar sina produkter till andra plattformar än sina egna.

Ett är...


Mar 1, 2016

Windows Presentation Foundation (WPF) med dess syskon Universal Windows Platform (UWP) är den vanligaste teknologin för att skriva användargränssnitt för applikationer som körs i Windows.

WPF, tillsammans med beskrivningsspråket Xaml, är en fantastiskt rolig plattform att skriva i. Men den har funnits länge,...