Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Jan 26, 2016

Hur analyserar vi kod, särskilt sådan som är komplex och har levt under en längre tid? Finns det hjälp till detta ifrån andra discipliner? Ja, Adam Tornhill, som är utvecklare och har bland annat studerat kriminalpsykologi, använder sig av samma hjälpmedel som kriminaltekniker gör för att analyser en...


Jan 19, 2016

React, ett javascriptsramverk i mängden, eller finns det något speciellt med det som får det att sticka ut ibland de andra?

Det finns några anledningar till att hålla koll på det lite extra.

  1. Det är framtaget av Facebook och de använder det själva också.
  2. Det tar inte på sig att vara ett helt MVC-ramverk utan...


Jan 12, 2016

Danwei Tran Luciani var min kollega fram tills för ett år sedan när hon antog utmaningen att doktorera på Linköpings Universitet. Hon forskar nu i hur man skall använda filmkupoler, såsom Cosmonova, för presentationer. Mer konkret funderar hon på verktyg och metoder för att skissa för att ta fram dessa...