Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Sep 29, 2015

Aktörer (Actors) är inget nytt, men har blivit mer populärt nu när Microsoft pratar om dem i den nya tjänsten Service Fabric. Akka och .net-versionen, Akka.Net, är en verktygslåda för att kunna implementera aktörsmodellen på ett något annat sätt än i Service Fabric.

För att förstå både vad aktörer...


Sep 22, 2015

Azure Resource Manager, ARM, är en central del av den nya versionen av Azure, den som sammanfaller med den nya portalen. Allt i Azure är resurser och ARM hanterar och grupperar dessa resurser för att du skall kunna hålla ihop din lösning.

I vår nya DevOps-kultur behöver både utvecklare och IT-specialister ha...


Sep 15, 2015

Realtidswebben är ett samlingsnamn för ett antal olika tekniker, ramverk och mönster. För att reda ut vissa bitar av det har jag i det här avsnittet bjudit in Magnus Thor, som har jobbat med realtidwebben under en lång tid och bland annat skrivit XSocket.Net, tillsammans med sin vän Uffe Björklund.

Det blir...


Sep 8, 2015

Korrigering
Det var inte Raspberry Pi 3 (vet inte var jag fått det ifrån :P) utan istället en FEZ Cream som gör det möjligt att koppla in Gadgeteer moduler till en Raspberry PI 2. https://www.ghielectronics.com/community/forum/topic?id=19954

Under diskussionen pratade Dag om att han hade blivit erbjuden en...