Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Mar 31, 2015

De senaste månaderna har det hänt mycket med SQL Database i Azure. Först kom den stora uppdateringen som kallas V12 och sedan kom Data Masking och Row Level Security. För att gå igenom dessa uppdateringar har jag bjudit in Patrik Larsson ifrån...


Mar 22, 2015

Det 100:de avsnittet av Dev.Cast. Det firar vi med att fördjupa oss i Asynkron programmering och speciellt Microsoft implementering av detta genom nyckelorden async / await. Frågan  som är central är om det är lika viktigt att bry sig om detta när det gäller en webbbackend som en Windows 8 App?

För att svara på...


Mar 16, 2015

Förr i tiden räckte det med att ha relativ enkel sökfunktionalitet i sina program. Men efter att Google och Bing har skämt bort oss vill vår användare ha lika bra sökmöljighet i våra program och applikationer. Det finns flera lösningar på det och idag skall vi specialstudera en, Elasticsearch.

ElasticSearch Quick Start cover pageTill min hjälp...


Mar 9, 2015

Identifiera problem, lös problem och förbättra dina webbprogram kontinuerligt

Få meddelanden om eventuella tillgänglighets- eller prestandaproblem. Diagnostisera problem med kraftfulla sökningar på händelse-, spårnings- och undantagsloggar. Spåra användarnas vägar via programmet. Gör användningsanalys till...


Mar 2, 2015

På konferensen SweTugg höll Johan Normén ett intressant föredrag om hur man för in gamification i sin utvecklingsprocess. Eftersom jag själv definierar mig som gamer med över 44000 achivements i XBox Live blev jag naturligtvis intresserad av detta. Jag bjöd därför in Johan till att diskutera detta ämne på...