Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Dec 22, 2015

How do a security guy work. Barry Dorrans knows that very well.

Barry is the security czar for ASP.NET which means he gets to look at the framework, tools and template code, searching for potential insecurities and sometimes even fixing them. He also triages publically and privately reported vulnerabilities...


Dec 15, 2015

Service Fabric är den grundläggande plattformen för hela Microsoft Azure. Många av dess tjänster kör på denna plattform och har gjort det under lång tid. Ifrån i somras har det funnits möjlighet att använda denna plattform för att andras tjänster.

Det är en spännande plattform, som inbjuder till en...


Dec 8, 2015

Det finns så många Single Page ramverk (SPA) idag. Det mest kända är nog Angular.js. Hur skall man kunna välja? Ett sätt är att jämföra några och det är detta vi skall göra i detta avsnitt av dev.cast. Jag diskuterar med Carl Mäsak ifrån Edument om ett annat SPA-ramverk som heter Ember.js.

Länkar


Dec 1, 2015

Elastic Search har jag redan gjort en podcast om, men Elastic Search tillsammans med Logstash och Kibana är något som jag tidigare inte har stiftat bekantskap med. Denna plattform har samlingsnamnet ELK.

I det här avsnittet diskuterar jag tillsammans med Mats Iremark om ELK när det är bra att användas och hur man...


Nov 24, 2015

(Ursäkta min engelska titel, men jag kunde inte låta bli.)

Dataanalys eller Data Science är tillsammans med Big Data ett nytt ord som många av oss börjar slänga sig med. Jag har stor respekt för detta område och har närmat mig det som en katt kring het gröt. Men i det här avsnittet av min podcast skall jag...