Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Nov 24, 2014

Jag gillar Visual Studio Online, men jag märker att jag endast har använt en liten del av all funktionalitet som detta system erbjuder. Jag har i det här avsnittet av Dev.Cast bjudit in Joachim Rossberg och Mathias Olausson ifrån Solidify för att få en ordentlig genomgång av systemet. Både Joachim och Mathias...


Nov 17, 2014

Vi kan alla kanske behöva en uppfräshning i SOLID, alltså fem primära mönster för att skriva bra kod. Jag har i det här avsnittet bjudit in Chris Klug att diskutera dem, speciellt det tredje som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Vet du?

LÄNKAR

Chris presentation om SOLID ifrån TechEd...


Nov 10, 2014

Långt ord, men något viktigt som vi alla måste hantera om vi har en databas i våra system. Jag pratade mycket om en produkt som vi hade för några år sedan som hette Visual Studio Database Edition, som gav oss vissa hjälpmedel för att hantera detta. Nu ville jag uppdatera mig i ämnet och se om det har kommit...


Nov 3, 2014

In this episode of Dev.Cast will we dive into Orleans from Microsoft Research, together with Magnus Mårtensson and Sergey Bykov. Sergey is the development lead on this project.

With Orleans you can to build highly-concurrent, stateful services that scale-by-default. This technology is for example used by the Halo 4...