Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Oct 27, 2014

 

Att kunna skapa Universal Apps låter ju väldigt lovande, men hur ser det ut i praktiken? Vad innebär det och hur mycket arbete krävs det att porta en gammal hederlig Silverlig-app till en Universal app? Pontus Wittenmark, som är konsult och håller utbildningar inom ämnet, berättar i det här avsnittet av Dev...


Oct 21, 2014

Azure Websites WebJobs is released. This is great news. The purpose of WebJobs is to provide a really easy way for you to host and execute batch processing jobs in the Cloud.

Magnus Mårtenson and I had the pleasure to speak with Brady Gaster about this new feature. You should listen to this pocast if you have any need...


Oct 13, 2014

Att exponera tjänster ifrån sina system såsom webbapier har blivit viktigare under de senaste åren. Vi ser hur de stora drakarna såsom Facebook, Twitter och Microsoft gör det. Men det finns en stor risk att man skapar och exponerar dem på ett förhastat och felaktigt sätt. I det här avsnittet diskuterar...


Oct 6, 2014

We have created a great API and what now? How do we host it and, even more important, how do we expose it to the world, the users of our great API? We have several API Management products, including a new one from Microsoft, to help us with that.

In this episode of Dev.Cast do I get two perspective on Microsoft API...