Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Aug 31, 2014

Välkommen tillbaka ifrån sommaren! Nu är Dev.Cast tillbaka med en ny säsong. Jag hoppas att du kommer att följa den.

Machine Learning, är en teknologi som gör det möjligt att förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Visst låter det lite konstigt. Men det handlar om att man analyserar historien...