Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Jun 13, 2014

Vårens sista Dev.Cast avslutas med en diskussion tillsammans med Magnus Mårtensson om olika misstag som man kan göra i Azure.

Många av oss är nybörjare när det gäller att skapa applikationer i "molnet". Magnus har frågat sina MVP-kollegor om några av de vanligaste misstagen eller missuppfattningarna som de har...


Jun 9, 2014

De programmerbara API:erna på Internet har utvecklats dramatiskt under de senaste tio åren. Alltifrån SOAP, XML-RPC och till REST. I samma takt har Microsoft skapat verktyg för att implementera dessa API:er. Det började med ASMX Web Services som utvecklades till WCF och nu Web API.

I det här avsnittet av min...


Jun 5, 2014

In this episode of Dev.Cast i talk with Will Shulman, CEO & Co-founder of MongoLab, about MongoDB. Why should I choose this database instead of my usual relationshipbased one, such as MS SQL, and much more.

01:23 - The new “NoSQL” database renaissance
07:40 - Distinguishing different database solutions
11:24 - Brief...