Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

May 25, 2014

Azure Active Directory, the heart of user authentication, in Microsoft Clouds. It combines core directory services, advanced identity governance, security, and application access management. Azure AD also offers developers an identity management platform to deliver access control to their applications, based on...


May 12, 2014

OWIN och Katana är begrepp som poppar upp mer och mer, särskilt efter att Visual Studio 2013 lanserades i oktober. För att förstå mer så har jag igen vänt mig till Andras Nemes, en av mina favoritbloggare. Vad är OWIN och Katana och vad är det bra för?

LÄNKAR

OWIN and Katana part 1: the basics

OWIN and...


May 5, 2014

Emil Gustafsson, jobbade tills slutet på förra månaden på Microsoft och skrev en av de nya tjänsterna i Xbox live. Jag tog tid att prata med honom om hur Xbox-teamet utvecklar tjänster som behöver ha hög upptid och som har många användare. Hur skrivs tjänsterna? Hur produktionssätts dem och viktiga saker som...