Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Mar 31, 2014

Alla prata om NoSql. Men det finns också andra spännande databastekniker att också fördjupa sig. I detta avsnitt skall vi fördjupa oss i in-memory databases, vilket är precis som det låter, en databas som håller all data i internminnet. För att göra detta har jag bjudit in Robert Friberg, skapare av


Mar 24, 2014

För oss utvecklare har ofta frågor om Personuppgiftslagen (PUL) och andra lagar och regler varit en sak som vi vetat om, men inte varit involverade i speciellt mycket. Det är andra som har tagit hand om det. Men i och med Azure har denna fråga bubblat upp och blivit allt viktigare. Detta också eftersom det har...


Mar 17, 2014

We are always searching for best practices and patterns as software developers. It is no difference when more of us are doing cloud development. In this podcast Magnus Mårtensson and I, talk with the author and editor of the book Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications, Masashi...


Mar 10, 2014

I am currently building a web application for an orphanage organization in the Baltics. (Vaggan) It is an application that will keep track of mobility aids such as wheelchairs and walkers. The organization lends these aids to children with disabilities.

I did not have much time so I did a small gamble. I selected a tool...


Mar 3, 2014

This will be my first bilingual podcast and also the first time that I dive into Typescript.

TypeScript is a language for application-scale JavaScript development. TypeScript is a typed superset of JavaScript that compiles to plain JavaScript. Any browser. Any host. Any OS. Open Source.

From the official site for...