Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Feb 24, 2014

Office365 är en tjänst som går väldigt bra och nu börjar kunder fråga om hur man anpassar den. Det är då vi som utvecklare kommer in. För att förstå vad man kan göra i Office365, primärt Sharepoint Online och Office Web Apps, så har jag bjudit in Wictor Wilén ifrån Connecta till detta avsnitt av...


Feb 17, 2014

Jonathan Worthington from Edument is back. Last time we discussed CQRS, now we will deep dive into Reactive Extensions.

The Reactive Extensions (Rx) is a library to compose asynchronous and event-based programs using observable collections and LINQ-style query...


Feb 10, 2014

Vilket är Betty Boops klassiska utrop. Hon kanske skulle ha sagt det om hon fick se Hadoop också?

Men vad är detta Hadoop och hänger det ihop med Azure HDInsight? Detta är frågor som jag i det här avsnittet av Dev.Cast utkräver av min kollega Kristofer...


Feb 3, 2014

There’s already strong evidence that the government is moving to the cloud. The White House has committed to making government data on crime, public works and so forth open to the world, mandating its multiple branches to fully embrace the cloud.

This is from an article in MSDN Magazine, where Bruno Terkaly and