Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Jan 27, 2014

Den gamla trotjänaren Microsoft SQL Server lever och frodas, även om den idag är mer utmanad än tidigare. Jag tänker speciellt på nya databastyper såsom dokument- och grafdatabaser.

I den här avsnittet pratar jag med Johan Åhlén, en av de drivande Microsoft SQL Server personerna i Sverige.


Jan 20, 2014

Mattias Karlsson (Avega) har under flera år varit ansvarig för JFokus, den största svenska utvecklingskonferensen för Java. Eller är det den största utvecklingskonferensen överhuvudtaget i Sverige, som han själv hävdar? Den konkurrerar i alla fall om den titeln.

Vi diskuterar naturligtvis Java i den här...


Jan 13, 2014

In this podcast, the first for the new year, Danwei Tran Luciani discuss modern design with Arturo Toledo and Alex Toledo.

Links

The Vignelli Canon:

http://www.vignelli.com/canon.pdf

Book tips:

· Designing with the mind in mind by Jeff Johnsson

· Sketching user experiences by Bill Buxton

Arturo on...