Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Nov 25, 2013


CoderDojo
är en irländsk, global och ideell rörelse med klubbar för barn och ungdomar som vill lära sig att programmera.

Jag har träffat två av lärarna i denna spännande förening, Michael Tayler och Erik Olsson. Vi diskuterar inte bara vad föreningen gör utan också bland annat Scratch och det aktuella...


Nov 18, 2013

Asynkron programmering är mycket viktigt men inte alltid så enkelt att göra på ett bra sätt. Microsoft har satsat mycket kraft för att underlätta detta för oss utvecklare. Detta bland annat för att våra användargränssnitt inte längre skall hänga sig.

Med hjälp av Peter Bryntesson och Anders Thun gräver...


Nov 11, 2013

Vissa av er kommer säkert ihåg Eric Evans populära bok Domain-Driven Design som kom ut 2003, alltså tio år sedan. Han beskriv på ett mycket bra sätt hur man skall arbeta domändrivet och under några år var detta ett av de populäraste ämnena man kunde diskutera.

Men det var några år sedan. Det kan vara dags...


Nov 4, 2013

You can deploy and use many different operating systems, frameworks and tools in Azure. It does not need to be from Microsoft. I myself use Node.js, Php, MySql and Wordpress.

In this episode of Dev.Cast I discuss the open platform that Azure are. I do that with a colleague, David Makogon.

Links

The Open Platform...