Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Oct 28, 2013

Git dyker upp överallt. I Windows Azure, i Visual Studio och naturligtvis om man börjar till på Open Source. För att få en riktigt bra introduktion av Git har jag den här gången bjudit in Carl Mäsak ifrån Edument för att prata Push, Pull, Commit, Github och annat spännande.

Länkar


Oct 20, 2013

Microsoft Open Tech is a doing great work working with open source in several ways. They are part of external open source project, help with draft specs and other technical resources.

I talk in this episode with Olivier Bloch about his work and about the vision that MS Open Tech has.


Oct 14, 2013

Windows 8.1 är väldigt nära nu att lanseras för alla. Vad är det för nyheter som vi utvecklare behöver veta, speciellt när det gäller själva användargränssnittet? Hur har det utvecklats och förändrats ifrån Windows 8? Jag diskuterar detta tillsammans med Tess Ferrandez och Danwei Tran Luciani.

Länkar


Oct 7, 2013

SQLite is a popular small SQL database that runs on almost all platforms. It has almost become the standard database when building Windows 8 store apps. (Of course, other alternatives exists.) Is has also good support in Windows Phone. Two .NET APIs exist to work with SQLite in .NET, SQLite-NET and SQLiteWinRT.

In this...