Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Sep 30, 2013

Xamarin is an interesting company with an interesting product. Their vision is to use C# to write code for all mobile platforms, including iOS and Android. Windows Phone you get for free! I talk with Bryan Costanich from Xamarin about this product. It will be a deep dive into Mono, user interface design and much...


Sep 23, 2013

Raspberry PI är en fantastisk liten dator som man kan köpa för omkring 300 kr. För dessa pengar får man ovanligt mycket. Men som alltid, när man köpt sig en sådan här leksak, så kommer frågan vad man skall göra med den. Den frågan och andra frågor ställer jag idag till Mattias Karlsson, som har hållit...


Sep 16, 2013

Tillsammans med Magnus Timner och Mathias Olausson, båda ifrån Transcendent Group, diskuterar vi nyheterna i Visual Studio 2013 och Team Foundation Server 2013.

LänkarSep 9, 2013

Iris Classon har en mycket populär blogg, In love with code, där hon ställer utvecklingsrelaterade frågor. Vi diskuterar ett antal av dem och ser om vi tycker lika bra om svaren som de som getts på bloggen.