Dev.Cast

På konferensen SweTugg höll Johan Normén ett intressant föredrag om hur man för in gamification i sin utvecklingsprocess. Eftersom jag själv definierar mig som gamer med över 44000 achivements i XBox Live blev jag naturligtvis intresserad av detta. Jag bjöd därför in Johan till att diskutera detta ämne på min podcast och här är resultatet.

<ping> Achivements Unlocked…

Direct download: dc97_20150302_gamification-av-utvecklingsprocessen.mp3
Category:general -- posted at: 8:23am CEST