Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Mar 2, 2015

På konferensen SweTugg höll Johan Normén ett intressant föredrag om hur man för in gamification i sin utvecklingsprocess. Eftersom jag själv definierar mig som gamer med över 44000 achivements i XBox Live blev jag naturligtvis intresserad av detta. Jag bjöd därför in Johan till att diskutera detta ämne på min podcast och här är resultatet.

<ping> Achivements Unlocked…