Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Feb 16, 2015

“Strömmingsanalys” som vi kallar det i vår dokumentation, handlar om hur man kan aktivt analysera en ström av data. Det är en spännande funktion i Azure att använda vid vissa typer av användningsfall. Det kan exempelvis vara vid vissa typer av larm eller annat som måste åtgärdas.

Jag intervjuar Alan Smith ifrån Active Solutions om denna teknik, som kan vara bra att ha i bakfickan.