Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Feb 9, 2015

Att lasttesta sina system är något eftertraktat, men inte alltid så lätt att utföra på ett rätt sätt. För att reda ut hur man kan lasttesta i sin utvecklingsprocess har jag den här gången intervjuat Christian Gerdes ifrån Lights in Line. Han kan allt om detta ämne och han har ett antal goda råd som han delar med sig av i denna podcast.