Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Dec 1, 2014

Detta är en inspelning ifrån min session på TechDays 2014. Sessionen hade följande titel och beskrivning.

Paneldiskussion: Kommer molnet påverka vår arkitektur och utvecklingsmetodik?

Att molnet påverkar vår produktionsmiljö är det ingen som ifrågasätter, men hur är det med vår mjukvaruarkitektur och utvecklingsmetodik?

Påverkas den på något sätt, negativt eller positivt? Är det något som vi behöver förändra när vi utvecklar våra produkter för molnet? Är det några gamla sanningar som måste begravas? I den här sessionen kommer vi tillsammans vända och vrida på dessa frågor och hoppas att vi finner några svar och några riktlinjer för hur man skall gå vidare.
Talare är Dag König med gäster:

Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad

Robert Folkesson, Active Solution

Fredrik Normén, Squeed

Magnus Mårtensson, Magnus Martensson Consulting

 

LÄNKAR

Min Powerpointpresentation - http://1drv.ms/1w9RrVu