Dev.Cast

Vi kan alla kanske behöva en uppfräshning i SOLID, alltså fem primära mönster för att skriva bra kod. Jag har i det här avsnittet bjudit in Chris Klug att diskutera dem, speciellt det tredje som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Vet du?

LÄNKAR

Chris presentation om SOLID ifrån TechEd Europe

Direct download: dc87_20141117_solid-refresh.mp3
Category:general -- posted at: 1:09pm CEST