Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Nov 10, 2014

Långt ord, men något viktigt som vi alla måste hantera om vi har en databas i våra system. Jag pratade mycket om en produkt som vi hade för några år sedan som hette Visual Studio Database Edition, som gav oss vissa hjälpmedel för att hantera detta. Nu ville jag uppdatera mig i ämnet och se om det har kommit några nya verktyg eller “best practices”.

Till min hjälp har jag i det här avsnittet Anders Abel, som bland annat håller föredrag just i det här ämnet.