Dev.Cast

11 gram sanning (inbunden)Vad är Big Data för något?

Med utgångspunkt ifrån Daniel Akenines thriller 11 gram sanning, diskuterar jag idag med författaren om detta spännande ämne.

OBS! Inga spoilers.

Direct download: dc80_20140929_big-data.mp3
Category:general -- posted at: 7:08am CEST