Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Sep 29, 2014

11 gram sanning (inbunden)Vad är Big Data för något?

Med utgångspunkt ifrån Daniel Akenines thriller 11 gram sanning, diskuterar jag idag med författaren om detta spännande ämne.

OBS! Inga spoilers.