Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Jun 13, 2014

Vårens sista Dev.Cast avslutas med en diskussion tillsammans med Magnus Mårtensson om olika misstag som man kan göra i Azure.

Många av oss är nybörjare när det gäller att skapa applikationer i "molnet". Magnus har frågat sina MVP-kollegor om några av de vanligaste misstagen eller missuppfattningarna som de har stött på. Vi går igenom några av dem.

Länkar

Transient Fault Handling Application Block

Circuit Breaker Pattern