Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Nov 1, 2016

Asp.NET Core är helt nytt, men redan har företag börjat att använda det på "riktigt". Ett sådant företag är Skandia. I det här avsnittet av Dev.Cast intervjuar jag Fredrik Karlsson och Jimmy Kraft om deras resa till Asp.Net Core.