Dev.Cast

Asp.NET Core är helt nytt, men redan har företag börjat att använda det på "riktigt". Ett sådant företag är Skandia. I det här avsnittet av Dev.Cast intervjuar jag Fredrik Karlsson och Jimmy Kraft om deras resa till Asp.Net Core.

Direct download: dc157_20161101_skandia-asp-net-core.mp3
Category:general -- posted at: 9:45am CEST