Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Oct 17, 2016

Vad menas det med att Microsoft älskar Linux. Är det bara munväder eller finns det någon verklighet bakom det? Ett sätt att reda ut det är att se vad som verkligen görs med Linux inom Microsoft och det händer mycket.

I detta avsnitt intervjuar jag en svensk Microsoftanställd som är Linuxexpert, Alexander Young, om just detta.