Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Oct 5, 2016

Det finns alltid en ny spännande databas runt hörnet som kan vara spännande att förstå om det kan fungera i någon lösning som man håller på att implementera.

I det här avsnittet skall vi prata om databasen Event Store, vilket är en databas som är speciellt designad för mönstret "Event Sourcing", vilket jag personligen dyker är väldigt intressant.

Jag diskuterar detta med två personer som har använt denna lösning på riktigt, Kristofer Nissbrandt och Marcus Parkkinen, båda ifrån Squeed i Göteborg.