Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


May 24, 2016

Många av oss har väntat på detta, att Microsoft skulle köpa företaget Xamarin. Och så skedde det för ett par månader sedan också.

Nu är Xamarin en del av Visual Studio och det är gratis, vilket är en oerhört stor skillnad emot förut, när Xamarin kostade rätt mycket att använda.

Men vad är nu igen Xamarin och när skall man fundera på att använda sig av detta verktyg? Vad kommer att hända med Xamarin nu när Microsoft har köpt företaget?

Dessa frågor och fler diskuterar jag i det här avsnittet av Dev.Cast med Johan Karlsson och Daniel Hindrikes, några av de bästa Xamarinexperterna som jag känner och som har jobbat med detta verktyg under många år i riktiga projekt.

PS. Jag hade rätt stora problem att spela in detta avsnitt i Skype, jag ber därför om ursäkt för den ibland konstiga kvalitén på ljudet.