Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Apr 5, 2016

Build 2016 är över. Tre dagar fullt av sessioner och annat spännande.

För att höra mer har jag intervjuat tre av mina kollegor som var där: Peter Bryntesson, Peter Drougge och Simon Jäger.

Rekommenderade sessioner:

Drougge:

Building Resilient Services: Learning Lessons from Azure with Mark Russinovich

Building a Conversational Bot: From 0 to 60

The Future of Visual Studio

Bryntesson:

Universal App Model – What's new in the App Model

Jäger:

Adding Power BI Data Experiences to Your Applications

Azure Service Fabric for Developers

König:

Introducing ASP.NET Core 1.0

Introducing Azure Functions

Xamarinträff den 13 April i Stockholm