Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Mar 22, 2016

Jag kan ha fel, men jag upplever att Domändriven Design (DDD) är på väg tillbaka. Kanske på grund av Micro services eller av andra, för mig okända, skäl.

För att ta reda på detta har jag i det här avsnittet av Dev.Cast besökt Citerus, som bland annat har kurser inom DDD, för att träffa Dan Eidmark och Patrik Fredriksson.