Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Jan 19, 2016

React, ett javascriptsramverk i mängden, eller finns det något speciellt med det som får det att sticka ut ibland de andra?

Det finns några anledningar till att hålla koll på det lite extra.

  1. Det är framtaget av Facebook och de använder det själva också.
  2. Det tar inte på sig att vara ett helt MVC-ramverk utan endast V i MVC.
  3. Använder sig av en virtuell DOM som gör att vi inte behöver rota runt med DOM:en i webbläsaren direkt.

För att reda ut detta och andra saker som är till fördel för React har jag bjudit in en kollega, Kristoffer Lannö, i detta avsnitt av Dev.Cast. Kristoffer har stor erfarenhet av att jobba med klientsideprogrammering i ett flertal olika javascriptramverk.