Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Nov 18, 2015

Hur länge lever din kod egentligen och hur hanterar du gammal kod? Detta är frågor som Karoline Klever har funderat över och också intervjuat andra om.

Detta är en spännande diskussion om hur vi som utvecklare hanterar vårt hantverk. Karlone hävdar att vi ibland är för mycket lekstuga.

Håller du med eller ej?

Karoline höll för första gången denna presentation på LeetSpeak 2015 och ni kan hitta den här. Presentationen finns här.