Dev.Cast

Hur länge lever din kod egentligen och hur hanterar du gammal kod? Detta är frågor som Karoline Klever har funderat över och också intervjuat andra om.

Detta är en spännande diskussion om hur vi som utvecklare hanterar vårt hantverk. Karlone hävdar att vi ibland är för mycket lekstuga.

Håller du med eller ej?

Karoline höll för första gången denna presentation på LeetSpeak 2015 och ni kan hitta den här. Presentationen finns här.

Direct download: dc123_20151118_hur-lange-lever-din-kod.mp3
Category:general -- posted at: 9:07am CEST