Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Sep 29, 2015

Aktörer (Actors) är inget nytt, men har blivit mer populärt nu när Microsoft pratar om dem i den nya tjänsten Service Fabric. Akka och .net-versionen, Akka.Net, är en verktygslåda för att kunna implementera aktörsmodellen på ett något annat sätt än i Service Fabric.

För att förstå både vad aktörer egentligen är och vad, mer specifikt, Akka.Net är har jag bjudit in Roger Alsing, som är en av skaparna av det sistnämda.

Länkar

Tjänster relaterade till Akka.NET från Nethouse http://akka.nethouse.se

Akka.NET Bootcamp http://learnakka.net

Dokumentation http://getakka.net

Källkod och issue tracker https://github.com/akkadotnet/akka.net/

Nuget https://www.nuget.org/packages?q=akka