Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Sep 8, 2015

Korrigering
Det var inte Raspberry Pi 3 (vet inte var jag fått det ifrån :P) utan istället en FEZ Cream som gör det möjligt att koppla in Gadgeteer moduler till en Raspberry PI 2. https://www.ghielectronics.com/community/forum/topic?id=19954

Under diskussionen pratade Dag om att han hade blivit erbjuden en Bluetooth-dongel i version 4, 3 eller 2. Det var inte USB-versioner, utan Bluetoothversioner. Det är 4 som gäller om man skall få ut det mesta av det som vi diskuterar i denna podcast.

Jimmys blogg

www.apeoholic.se

Coding After Work

www.codingafterwork.se

RC API (Bluetooth Bilen)

http://rcapi.codeplex.com/

MiP (Bluetooth LE Roboten)

http://www.wowwee.com/mip/ SDK https://mipwinrtsdk.codeplex.com/