Dev.Cast

För mig är Power BI outforskad mark, som jag dock har hört mycket talas om, men jag har haft svårt att få fullständig koll över vad det innehåller, speciellt för mig som utvecklare. För att reda ut detta har jag i den här episoden av Dev.Cast bjudit in Måns Barklund, en kollega ifrån Microsoft, för att förklara för mig vad detta är.

Direct download: dc111_20150608_powerpi.mp3
Category:general -- posted at: 9:46am CEST