Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


May 25, 2015

Windows 10 är alldeles runt hörnet och det är en stor release med många nyheter, speciellt runt användagränssnittet och hur man skriver och kör appar.

Nu kan man skriva en app, där den kan köras på många olika typer av enheter och i många, många olika skärmstorlekar. Men hur hanterar man detta? Hur bygger man en app som klarar av så många olika enheter?

Det är detta som vi diskuterar i detta avsnittet av Dev.Cast. Det gör jag tillsammans med min kollega Tess Ferrandez.

Här är länkar till onlineseminariums i vår om utveckling för Windows 10.

26 maj kl.12.00 - Windows 10 App model
2 juni kl.12.00 Nytt i XAML för Windows 10
9 juni kl.12.00 Bridges – en överblick
16 juni kl.12.00 App till App kommunikation