Dev.Cast

Med Azure Remote App kan man köra "feta klienter" i molnet, inklusive Officepaketet. Detta är en cool teknologi att ha i bakfickan om man exexempelvis inte vill skriva om ett gammalt program så att det funkar i en webbklient. Jag samtalar med Joachim Nässlander om hur och när man skall använda denna funktion.

Direct download: dc108_20150520_remote-app.mp3
Category:general -- posted at: 9:53am CEST