Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


May 20, 2015

Med Azure Remote App kan man köra "feta klienter" i molnet, inklusive Officepaketet. Detta är en cool teknologi att ha i bakfickan om man exexempelvis inte vill skriva om ett gammalt program så att det funkar i en webbklient. Jag samtalar med Joachim Nässlander om hur och när man skall använda denna funktion.