Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


May 12, 2015

Microsoft Ignite, konferensen som var veckan efter Build, var omkring fyra gånger så stor som Build. För att få en liten inblick i denna har jag i det här avsnittet bjudit in tre personer ifrån Solidify för att höra på deras erfarenheter. Det är Senad Mustafa, Jesper Fernström och Magnus Timner.