Dev.Cast

Microsoft Ignite, konferensen som var veckan efter Build, var omkring fyra gånger så stor som Build. För att få en liten inblick i denna har jag i det här avsnittet bjudit in tre personer ifrån Solidify för att höra på deras erfarenheter. Det är Senad Mustafa, Jesper Fernström och Magnus Timner.

Direct download: dc107_20150512_microsoft-ignite.mp3
Category:general -- posted at: 4:42pm CEST