Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


May 7, 2015

Detta är den andra podcasten som Jimmy och Jessica Engström har hjälpt mig med att spela in ifrån konferensen Build. Den här gången har de bjudit in Magnus Mårtensson för att diskutera nyheter i Microsoft Azure.

Här finns alla sessioner ifrån Build för avnjutning