Dev.Cast

Detta är den andra podcasten som Jimmy och Jessica Engström har hjälpt mig med att spela in ifrån konferensen Build. Den här gången har de bjudit in Magnus Mårtensson för att diskutera nyheter i Microsoft Azure.

Här finns alla sessioner ifrån Build för avnjutning

Direct download: dc106_20150507_build2015-microsoft-azure.mp3
Category:general -- posted at: 1:30pm CEST