Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Apr 13, 2015

Microsoft Band, ett av de mest avancerade hälsobanden på marknaden, är en spännande produkt fullproppad med sensorer. Nu finns det, som grädden på moset, ett SDK för att själv börja utveckla emot det. För att förstå vad man kan göra med detta SDK har jag i detta avsnitt bjudit in Iris Classon för att diskutera detta.