Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Mar 31, 2015

De senaste månaderna har det hänt mycket med SQL Database i Azure. Först kom den stora uppdateringen som kallas V12 och sedan kom Data Masking och Row Level Security. För att gå igenom dessa uppdateringar har jag bjudit in Patrik Larsson ifrån SolidQ.