Dev.Cast

De senaste månaderna har det hänt mycket med SQL Database i Azure. Först kom den stora uppdateringen som kallas V12 och sedan kom Data Masking och Row Level Security. För att gå igenom dessa uppdateringar har jag bjudit in Patrik Larsson ifrån SolidQ.

Direct download: dc101_20150331_sql-database-v12.mp3
Category:general -- posted at: 6:59am CEST