Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Mar 22, 2015

Det 100:de avsnittet av Dev.Cast. Det firar vi med att fördjupa oss i Asynkron programmering och speciellt Microsoft implementering av detta genom nyckelorden async / await. Frågan  som är central är om det är lika viktigt att bry sig om detta när det gäller en webbbackend som en Windows 8 App?

För att svara på detta har jag bjudit in Anders Bratland, som är en Microsoft MVP.