Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Jan 27, 2014

Den gamla trotjänaren Microsoft SQL Server lever och frodas, även om den idag är mer utmanad än tidigare. Jag tänker speciellt på nya databastyper såsom dokument- och grafdatabaser.

I den här avsnittet pratar jag med Johan Åhlén, en av de drivande Microsoft SQL Server personerna i Sverige.