Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Jan 20, 2014

Mattias Karlsson (Avega) har under flera år varit ansvarig för JFokus, den största svenska utvecklingskonferensen för Java. Eller är det den största utvecklingskonferensen överhuvudtaget i Sverige, som han själv hävdar? Den konkurrerar i alla fall om den titeln.

Vi diskuterar naturligtvis Java i den här podcasten, hur statusen är och vad som kommer. Det blir också lite prat om de möjligheter som Javautvecklare nu har att köra i Windows Azure. Och vi kommer också få svaret till hur 3 billioner enheter kan köra Java, vilket Oracle hävdar när man installerar Java.