Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Dec 2, 2013

Jag tänkte i det här avsnittet diskutera med två kollegor Michael Anderberg och Joachim Nässlander, som båda jobbar med administratörerna (eller det vi kallar dem IT-Proffs), om saker som de jobbar med och som kan vara intressanta för oss som utvecklare att veta.