Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Nov 25, 2013


CoderDojo
är en irländsk, global och ideell rörelse med klubbar för barn och ungdomar som vill lära sig att programmera.

Jag har träffat två av lärarna i denna spännande förening, Michael Tayler och Erik Olsson. Vi diskuterar inte bara vad föreningen gör utan också bland annat Scratch och det aktuella ämnet om grundskolan skall lära ut programmering även till unga barn.

Länkar